Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2019

22:08

Jeśli brak ci wewnętrznej siły, poszukaj kogoś, kto uwierzy w ciebie. To cię wzmocni.
— Boris Cyrulnik
22:07
3346 936e 450
22:07
1458 0640 450
Knaresborough, North Yorkshire, England by Alice Hutchinson
Reposted fromerial erial viajestpieknie jestpieknie
22:07
22:06

Wszystko jest w porządku. 
Tylko nie każcie mi mówić tego,  o czym myślę i jak myślę.
— M. Hłasko
22:06
0485 20db 450
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove vialaluna laluna
22:06
0265 12ec 450
Reposted fromnazarena nazarena viablackheartgirl blackheartgirl
22:05
6691 1afe 450
Reposted fromsoftboi softboi viablackheartgirl blackheartgirl
22:05
"Ale z przeszłością jest jak ze starymi butami,  które szkoda wyrzucić,  bo wciąż pamięta się, że były wygodne."

— Katarzyna Rygiel "Gra w czerwone"
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viaLuukka Luukka
22:04
nie mogę sobie znaleźć pozycji do snu
mam dwa hektary myśli w głowie
— Kaja Kowalewska
Reposted frompasazerka pasazerka vialilacwine lilacwine
22:03
5772 e997 450
Reposted from4777727772 4777727772 viajkane jkane
22:01
9225 9e57 450
22:01
0453 63fe 450
Reposted fromEtnigos Etnigos viaLuukka Luukka
22:01
0806 259f 450
22:01
5852 ea96 450
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viazwariowalam zwariowalam
22:01
Reposted fromjasminum jasminum viazwariowalam zwariowalam
22:01
Reposted frompunisher punisher viaLuukka Luukka
22:00
2071 5295 450
Reposted fromflesz flesz viablackheartgirl blackheartgirl
22:00
9180 0388 450
Reposted from4777727772 4777727772 viazwariowalam zwariowalam
21:59
2433 93b9 450
Reposted fromdmnkam dmnkam viablackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl