Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2018

13:24
Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viatouchthesky touchthesky
13:23
7856 c01e 450
Reposted from0 0 viatouchthesky touchthesky
13:23
8593 a8ae 450
Reposted fromEtnigos Etnigos viatouchthesky touchthesky
13:23
6748 f423 450
Reposted frompiehus piehus viabetterthanlies betterthanlies
13:23

Żulczyk: Wszystko krąży wokół poczucia winy.

Pezet: Jasne. Najbliżsi zawsze dostają najbardziej, bo stoją najbliżej.

— Pezet w wywiadzie dla Żulczyka
Reposted fromwariatka wariatka viabetterthanlies betterthanlies
13:23
13:22
8941 fca8 450
Reposted fromkarahippie karahippie viacojest cojest
13:22
8914 b248 450
Reposted fromkarahippie karahippie viacojest cojest
13:22
13:22
Reposted frombluuu bluuu viacojest cojest
13:22
9739 8322 450
13:21
Nie życzę Ciebie
nikomu,
bo życzę Ciebie
sobie.
13:21
13:21
7255 7300 450
Stephan Sinding (1846-1922) - Man And Woman/To Mennesker (1889, Bronse)(Nasjonalmuseet, The Fine Art Collections, Norway)
Reposted fromartfucksme artfucksme viabylejaka bylejaka

May 16 2018

18:27
8267 e253 450
Reposted from4777727772 4777727772 viaetta etta
18:27

Kiedy związek jest udany? Jeśli ta druga osoba jest twoim przyjacielem. Jeśli ją cały czas szanujesz. Jeśli ci imponuje. I jeśli chcesz mieć z nią dzieci i się zestarzeć.

Reszta to bajki. Choć ładnie się je ogląda i fajnie słucha

— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viabylejaka bylejaka
18:27
Reposted fromshakeme shakeme

March 20 2018

10:53

    Bardzo wiele książek należy przeczytać po to, aby sobie uświadomić, jak mało się wie.
— Nikołaj Gogol
Reposted fromavooid avooid viapocalujmnie pocalujmnie
10:53
2380 89ac 450
Reposted from4777727772 4777727772 viapocalujmnie pocalujmnie
10:52
3623 e89c 450
Reposted fromEtnigos Etnigos viaheadsbangbang headsbangbang
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl