Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 31 2017

22:45
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viainaya inaya
22:45
- Wierzysz w przeznaczenie, czy uważasz, że to los? 
- Wierzę w wolną wolę.
- To znaczy?
- Nie muszę Cię kochać, ale chcę.
Reposted fromarrependimento arrependimento viapikkumyy pikkumyy
22:45
2741 5048 450
Reposted fromdelain delain viaviolethill violethill
22:45
22:45
Nie wiem dokąd mnie los prowadzi, ale lepiej mi się idzie, gdy trzymam Cię za rękę.
22:44
Każde nieszczęście musi być podstawą nowej siły.
— Witkacy
Reposted frommaliwa maliwa viapurplecornflowers purplecornflowers
22:43
22:41
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
22:41
1260 5e22 450
Reposted fromsquishi squishi viaszydera szydera
22:40
 Wiecie jak to jest zakochiwać się codziennie na nowo? Znajdźcie taką osobę, a poznacie prawdziwą miłość. 
— Almostlover 290517
Reposted fromalmostlover almostlover viaszydera szydera

April 29 2017

23:11
Trochę głupio byłoby zmarnować sobie życie, biorąc pod uwagę: "co powiedzą o tym ludzie."
Reposted frommyzone myzone vialiesinthedark liesinthedark
23:09
8675 720f 450
23:09
7349 da46 450
Reposted frommyu myu viabeinthe beinthe
23:09
5856 a35d 450
Mój ukochany Kraków <3
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viabeinthe beinthe
23:08
5909 a3ec 450
Reposted fromAnalAssassin AnalAssassin viabeinthe beinthe
23:07
1616 1ca3 450
Reposted fromsarazation sarazation viadiscodance discodance
23:07
4579 e5d6 450
Reposted fromkarahippie karahippie viabesomeoneelse besomeoneelse
23:06
2567 0f01 450
23:06
nie chcę, żeby było lato bez Ciebie.
23:05
8487 4849 450
Reposted fromtwice twice vialiesinthedark liesinthedark
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl